Spółdzielnia  Mieszkaniowa
 
                       ZGORZELEC

 
 
 
 
 
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
UL. KONARSKIEGO 5A
59-900 ZGORZELEC

 

      tel. 75 648 22 00    fax 75 648 22 25     e-mail: biuro@smzgorzelec.pl
Konto bankowe:  PKO BP o/Zgorzelec 52 1020 2137 0000 9302 0006 9054
NIP 615-002-35-95    Regon 000493161    KRS 0000124070